Voorspelbare kosten

Indien u een uitgebreide behandeling nodig heeft maken wij altijd vooraf een begroting. Nadat wij het behandelplan met u hebben besproken, krijgt u deze begroting op papier van ons mee.U weet dus altijd vooraf waar u aan toe bent.Wij werken volgens de landelijk vastgestelde tarieven.Alle behandelingen vinden plaats volgens de leveringsvoorwaarden zoals die zijn opgesteld door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Deze voorwaarden zijn ter inzage. www.Nza.nl